Thành viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh

 • Phạm Hồng Sơn

  CHỦ TỊCH

  Phó Bí thư Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
 •  

  HỒ TẤN ĐẠT

  Phó Chủ tịch

  UV.BCH, Phó Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh
 •  

  TRẦN THU HÀ

  Phó Chủ tịch

  UV.BCH, Phó Ban Mặt trận - ANQP - ĐBDC Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

 

Video
Hình ảnh
Lượt truy cập
27872
Liên kết web